Sıcak Renk Nedir ve Sıcak Renkler Nelerdir?


Sıcak Renk Nedir? Renkler, şiddetlerine ve insanlar üzerinde oluşturdukları ruhsal etkilerine göre sıcak ve soğuk renkler olarak ikiye ayrılırlar. Bize ateşi ve sıcaklığı hatırlatan, canlı, dikkat çeken, insana enerji veren ve canlılık hissi uyandıran renkler sıcak renkler olarak adlandırılır. Pastel ya da soğuk renkler olarak gruplandırılan renkler insanda sakinlik hissi uyandırırken sıcak renkler keyif ve heyecan duygularını harekete geçirici etkilere sahiptir.

Sıcak Renkler Nelerdir? Ateşin ve sıcaklığın renkleri olan ve insanda sıcaklık ve canlılık hissi uyandıran Kırmızı, Turuncu ve Sarı renkler sıcak renklerin başında gelir. Bu renklerin kayısı rengi, pembe, altın sarısı gibi farklı tonları da sıcak renkler sınıfına girer ve benzer etkileri gösterir ancak aynı gruptan olsa bile her rengin etkisi birbirine göre farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle, sıcak renkleri kullanacağınız ortamlarda ulaşmak istediğiniz sonuca göre bu gruptaki renklerden birini ya da bir kaçını kullanabilir; böylece daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Sıcak renkler nelerdir?Sıcak renkler, soğuk renk grubundaki renklere oranla daha çabuk fark edilirler. Bu nedenle, özellikle dikkat çekmesi istenen durumlarda sıcak renkler ağırlıkla kullanılır. Bunun en belirgin örneği olarak trafik ışıklarında ve araçların stop lambalarında kırmızı rengin kullanılmasını verebiliriz. Ancak ilginçtir ki kırmızı en çabuk fark edilen renk olarak bilinse de, uzaktan fark edilmesi mavi renge göre daha zordur. Bundan dolayı mavi ve kırmızı renklerin bir arada kullanıldığı uyarı işaretlerine sıklıkla rastlarız.

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkileri konusunda yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler neticesinde; insana enerji ve canlılık verdiği için bazı köprüler sıcak renklerle baştanbaşa boyanmış ve bu köprülerdeki intihar olaylarında ciddi azalmalar meydana geldiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, sıcak renklerin hâkim olduğu ortamlarda uzun süre kalmak bir süre sonra keyif ve canlılık vermek yerine insanda huzursuzluğa neden olabilmektedir.

Sıcak ve soğuk renklerin kullanıldıkları ortamın amacına uygun ve birbiri ile dengeli kullanılması önemlidir. Tek başına hiç bir renk mükemmel değildir. Çünkü her rengin istenen özelliklerinin yanında uzun süre maruz kalınması halinde neden olabileceği olumsuz yönlerde bulunabilmektedir. Bu nedenle, renkleri dengeli kullanmak, tek renge aşırı ağırlık vermemek ve arada bir mekân değişikliği yapmak faydalı olabilir. Sıcak renkler özellikle sıcak ortamlarda bunaltıcı olabilmektedir. Soğuk ortamların ise daha sıcak algılanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, cisimlerin daha yakın oldukları algısını uyandırdıkları için mekanların olduklarından daha küçük görünmelerine neden olmaktadır.